Apple Wireless Keyboard - Om indikatorlyset

background image

Om indikatorlyset

LED-lyset på Apple Wireless Keyboard fungerer som en batteriindikator og et statuslys.

Når du slår på tastaturet, lyser LED-lyset i 5 sekunder. Dette betyr at batteriene

fungerer. Hvis tastaturet ikke er sammenkoblet med Macintosh-maskinen, begynner

lyset å blinke etter 5 sekunder. Dette betyr at tastaturet er i søkemodus og er klar til

å sammenkobles med Macintosh-maskinen (sammenkobling betyr at tastaturet og

Macintosh-maskinen er koblet sammen trådløst og kan kommunisere).

background image

20

Norsk

Hvis du ikke utfører en sammenkobling med tastaturet før det har gått 3 minutter, slås

indikatorlyset og tastaturet av for å spare batteribrukstid. Trykk på av/på-knappen (®)

for å slå på tastaturet igjen. Dette gjør at du kan utføre en sammenkobling med

Macintosh-maskinen (les side 21).

Når du har utført sammenkoblingen mellom Macintosh-maskinen og tastaturet, lyser

indikatorlyset i 3 sekunder og slår seg deretter av. Hvis du trykker på av/på-knappen

(®) og lyset ikke tennes, er det mulig du trenger nye eller ladde batterier.