Apple Wireless Keyboard - Endre navn på tastaturet

background image

Endre navn på tastaturet

Macintosh-maskinen gir automatisk det trådløse tastaturet et unikt navn første gangen

du utfører en sammenkobling med det. Hvis du vil gi tastaturet et annet navn, gjør du

det i Bluetooth-valgpanelet.

Slik endrer du navnet på tastaturet:

1

Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Bluetooth.

2

Klikk på handlingsmenyen (

) nede til venstre, og velg Endre navn.

3

Gi tastaturet et nytt navn, og klikk på OK.