Apple Wireless Keyboard - Parre tastaturet med en anden Mac

background image

Parre tastaturet med en anden Mac

Når du har indstillet Apple Wireless Keyboard med en Mac, kan du indstille det igen

med en anden Mac. Hvis den anden Mac er mere end 10 m væk, skal du følge

instruktionerne på side 38 for at parre dem.

Hvis den anden Mac er mindre end 10 m væk, skal du ophæve den eksisterende

pardannelse, før du parrer tastaturet med en anden Mac.

Du ophæver pardannelsen på følgende måde:

1

På den Mac, som tastaturet er parret med, skal du vælge Apple () >

Systemindstillinger og klikke på Bluetooth.

2

Vælg det trådløse tastatur i venstre siden af vinduet Bluetooth.

3

Klik på knappen Slet (D) i nederste venstre hjørne.

Du parrer tastaturet med den anden Mac som beskrevet i “Udskifte et USB-tastatur

med et Apple Wireless Keyboard” on page 38.