Apple Wireless Keyboard - Zmiana nazwy klawiatury

background image

Zmiana nazwy klawiatury

Podczas pierwszego skojarzenia w parę, Mac automatycznie nadaje klawiaturze
bezprzewodowej unikalną nazwę. Można ją później zmienić w preferencjach Bluetooth.

Zmiana nazwy klawiatury:

1

Wybierz z menu Apple () > Preferencje systemowe, po czym kliknij w Bluetooth.

2

Kliknij w przycisk menu czynności (

), znajdujący się w lewym dolnym rogu, po czym

wybierz polecenie „Zmień nazwę”.

3

Wprowadź nazwę swojej klawiatury i kliknij w przycisk OK.

Wymiana baterii

Do klawiatury bezprzewodowej Apple dołączone są dwie baterie alkaliczne o rozmiarze

AA (tzw. „paluszki”). Można je później wymienić na nowe baterie alkaliczne, litowe lub

ładowalne, o takim samym rozmiarze.

Ważne:

Nie należy pozwalać dzieciom na dostęp do zamknięcia komory baterii i do

samych baterii.