Apple Wireless Keyboard - Omówienie lampki wskaźnika

background image

Omówienie lampki wskaźnika

Apple Wireless Keyboard posiada lampkę wskaźnika, informującą o stopniu

naładowania baterii oraz o stanie urządzenia. Po pierwszym włączeniu klawiatury

lampka wskaźnika świeci stałym światłem przez 5 sekund, wskazując, że baterie są

dobre. Jeżeli klawiatura nie jest połączona w parę z komputerem, po 5 sekundach

lampka wskaźnika zaczyna migać. Oznacza to, że klawiatura pracuje w trybie

wykrywalnym i jest gotowa do połączenia w parę z komputerem Mac. Połączenie

w parę oznacza, że Mac i klawiatura mogą komunikować się ze sobą.

Jeżeli nie połączysz klawiatury w parę z komputerem Mac w ciągu 3 minut, lampka

wskaźnika zgaśnie, a klawiatura wyłączy się, aby uniknąć rozładowania baterii. Wciśnij i

zwolnij przycisk włączania (®), aby włączyć klawiaturę ponownie, a następnie połącz ją

w parę z komputerem (zobacz na stronie 31).

Po połączeniu klawiatury bezprzewodowej w parę z komputerem, lampka wskaźnika

będzie świecić światłem stałym przez 3 sekundy, po czym wyłączy się. Jeżeli po

wciśnięciu przycisku włączania (®) lampka stanu nie zaświeca się, może to oznaczać

konieczność wymiany baterii.

Włącznik zasilania

Lampka zasilania

background image

30

Polski