Apple Wireless Keyboard - Konfigurowanie nowej klawiatury bezprzewodowej oraz Maca

background image

Konfigurowanie nowej klawiatury bezprzewodowej oraz Maca

Postępuj zgodnie z podręcznikiem użytkownika dołączonym do Maca, aby go

skonfigurować. Pomiń instrukcje podłączania klawiatury USB, ponieważ Twoja

klawiatura jest bezprzewodowa.

Łączenie klawiatury bezprzewodowej w parę z nowym komputerem Mac:

1

Naciśnij i puść przycisk włączający (®), aby włączyć klawiaturę.

2

Włącz Maca i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez Asystenta

konfiguracji.