Apple Wireless Keyboard - Czyszczenie klawiatury

background image

Czyszczenie klawiatury

Czyszczenie zewnętrznych części klawiatury powinno odbywać się zgodnie

z poniższymi zasadami:
 Usuń baterie z klawiatury.

 Użyj wilgotnej, miękkiej i pozbawionej ostrych włókien ściereczki do czyszczenia

zewnętrznych części klawiatury. Uważaj, aby wilgoć nie przedostała się do wnętrza.

 Nie używaj aerozoli, rozpuszczalników, ani środków agresywnych chemicznie.