Apple Wireless Keyboard - Wymiana baterii

background image

Wymiana baterii:

1

Naciśnij przycisk wyłączający (®), aby wyłączyć klawiaturę.

2

Otwórz komorę baterii, używając monety.

Pokrywa komory baterii

background image

Polski

35

3

Wsuń trzy baterie AA do komory, tak jak na tej ilustracji.

4

Zamknij komorę baterii.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan baterii, naciśnij przycisk wyłączający (®). Jeżeli lampka

wskaźnika nie zaświeci się, może oznaczać to konieczność wymiany baterii. Poziom

baterii można sprawdzić w preferencjach klawiatury. Wybierz z menu Apple () >

Preferencje systemowe, po czym kliknij w Klawiatura.

Poziom baterii widoczny jest w lewym dolnym rogu okna.

Wyłączaj klawiaturę, gdy jej nie używasz, aby oszczędzać baterie.

Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony

środowiska.

OSTRZEŻENIE:

Po wyczerpaniu należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.

Nie należy łączyć starych baterii z nowymi, ani mieszać typów baterii (na przykład,

nie wolno łączyć baterii alkalicznych z litowymi). Nie wolno otwierać ani nakłuwać

baterii, instalować ich odwrotnie, ani wystawiać ich na działanie ognia, wysokich

temperatur lub wody. Nie należy pozostawiać baterii w zasięgu małych dzieci.

Włóż baterie

background image

36

Polski