Apple Wireless Keyboard - Korzystanie z klawiatury Apple Wireless Keyboard

background image

Korzystanie z klawiatury Apple Wireless
Keyboard

Do klawiatury dołączone są dwie baterie alkaliczne AA
(„paluszki”). Łączy się ona z komputerem Mac przy użyciu
technologii Bluetooth®.

W tym podręczniku opisany jest sposób konfiguracji klawiatury, dostosowania działania

jej klawiszy i używania ich, a także wymiany baterii. Podstawowe zagadnienia:

 Uaktualnianie oprogramowania, zobacz na stronie 30.

 Konfigurowanie klawiatury do pracy z nowym komputerem Mac, zobacz na

stronie 31.

 Zastąpienie klawiatury USB klawiaturą Apple Wireless Keyboard, zobacz na stronie 31.

 Łączenie klawiatury w parę z innym komputerem Mac, zobacz na stronie 32.

 Wymiana baterii, zobacz na stronie 34.

background image

Polski

29