Apple Wireless Keyboard - Zastępowanie klawiatury USB przez Apple Wireless Keyboard

background image

Zastępowanie klawiatury USB przez Apple Wireless Keyboard

Połącz Apple Wireless Keyboard w parę z komputerem Mac, używając dotychczasowej

klawiatury USB i Asystenta konfiguracji Bluetooth.

W ten sam sposób możesz połączyć klawiaturę bezprzewodową w parę z komputerem

przenośnym.

Konfigurowanie klawiatury bezprzewodowej:

1

Naciśnij i puść przycisk włączający (®), aby włączyć klawiaturę bezprzewodową.

2

Wybierz z menu Apple () > Preferencje systemowe, po czym kliknij w Klawiatura.

3

Kliknij w przycisk „Skonfiguruj klawiaturę Bluetooth”, znajdujący się w prawym dolnym

rogu okna, aby otworzyć Asystenta ustawień Bluetooth.

4

Zaznacz swoją klawiaturę bezprzewodową i postępuj zgodnie ze wskazówkami

wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć ją w parę z komputerem.

5

Odłącz klawiaturę USB z gniazda USB.

background image

32

Polski