Apple Wireless Keyboard - Uaktualnianie oprogramowania

background image

Uaktualnianie oprogramowania

Do pełnego wykorzystania wszystkich funkcji klawiatury niezbędne jest uaktualnienie

systemu Maca do wersji Mac OS X 10.5.8 lub nowszej, a także zainstalowanie

uaktualnienia oprogramowania klawiatury.

Chcąc uaktualnić system Mac OS X do najnowszej wersji, należy wybrać z menu Apple

() > Uaktualnienia, po czym postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na

ekranie. Po zakończeniu instalacji i ponowym uruchomieniu Maca należy jeszcze raz

sprawdzić dostępność uaktualnień, aby upewnić się, że zainstalowane zostały wszystkie

dostępne uaktualnienia oprogramowania.

background image

Polski

31