Apple Wireless Keyboard - Używanie klawiszy

background image

Używanie klawiszy

Klawisze w górnym szeregu klawiatury pozwalają regulować jasność ekranu, otwierać

Exposé, korzystać z widgetów Dashboard, kontrolować głośność i nie tylko.

Zwiększa (

) lub zmniejsza (

) jasność ekranu.

Pozwala jednocześnie obejrzeć w Exposé wszystkie otwarte okna na biurku.

Otwiera Dashboard, dając dostęp do widgetów. Widgety pozwalają np. sprawdzić
prognozę pogody lub kursy akcji

Przewija lub przechodzi do poprzedniego utworu, filmu lub pokazu slajdów.

Odtwarza lub wstrzymuje utwory, filmy lub pokazy slajdów.

Przewija lub przechodzi do następnego utworu, filmu lub pokazu slajdów.

Wycisza dźwięk pochodzący z podłączonych do Maca głośników lub słuchawek.

– -

Zmniejsza (

) lub zwiększa (

-

) głośność dźwięku pochodzącego z głośników lub

słuchawek podłączonych do Maca.

C

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Wysuń płytę, aby wysunąć płytę z napędu.

background image

34

Polski