Apple Wireless Keyboard - Używanie klawiatury

background image

Używanie klawiatury

Działanie klawiatury można dostosować za pomocą preferencji klawiatury. Pozwalają

one m.in. na zmianę klawiszy modyfikujących, przypisanie skrótów klawiszowych

poleceniom menu w programach systemu Mac OS X lub w Finderze.

Jak dostosować działanie klawiatury?

1

Wybierz z menu Apple () > Preferencje systemowe.

2

Kliknij w Klawiatura.

3

Kliknij w „Klawiatura” lub w „Skróty klawiszowe”.

background image

Polski

33