Apple Wireless Keyboard - Łączenie klawiatury w parę z innym komputerem Mac

background image

Łączenie klawiatury w parę z innym komputerem Mac

Po skonfigurowaniu Apple Wireless Keyboard do pracy z jednym komputerem Mac,
można skonfigurować ją ponownie do pracy z innym komputerem. Jeżeli drugi Mac
znajduje się w odległości przekraczającej 10 metrów, postępuj zgodnie ze
wskazówkami ze na stronie 31.

Jeżeli drugi Mac znajduje się w odległości nie przekraczającej 10 metrów, trzeba

odwołać istniejące połączenie tej klawiatury w parę.

Odwołanie połączenia w parę:

1

Na komputerze Mac, który połączony jest w parę z klawiaturą, wybierz z menu Apple

() > Preferencje systemowe, po czym kliknij w Bluetooth.

2

Zaznacz klawiaturę bezprzewodową po lewej stronie panelu preferencji Bluetooth.

3

Kliknij w przycisk Usuń (D), znajdujący się w lewym dolnym rogu okna.

Przejdź na „Zastępowanie klawiatury USB przez Apple Wireless Keyboard” na stronie 31,

aby połączyć klawiaturę w parę z innym komputerem Mac.