Apple Wireless Keyboard - Bytte ut et USB-tastatur med et Apple Wireless Keyboard- tastatur

background image

Bytte ut et USB-tastatur med et Apple Wireless Keyboard-
tastatur

Bruke det eksisterende USB-tastaturet og Bluetooth-oppsettassistent til å sammen-

koble Apple Wireless Keyboard med Macintosh-maskinen.

Du kan også bruke disse instruksjonene til å klargjøre det trådløse tastaturet med

en bærbar Macintosh-maskin.

Slik klargjør du et trådløst tastatur:

1

Trykk på av/på-knappen (®) for å slå på det trådløse tastaturet.

2

Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Tastatur.

3

Klikk på «Konfigurer Bluetooth-tastatur» nede i høyre hjørne for å åpne

Bluetooth-oppsettassistent.

4

Marker det trådløse tastaturet, og følg deretter instruksjonene på skjermen

for å sammenkoble det med Macintosh-maskinen.

5

Koble USB-tastaturet fra USB-porten.

background image

22

Norsk