Apple Wireless Keyboard - Bruke tastaturet

background image

Bruke tastaturet

Tilpass tastaturet i Tastatur-valgpanelet. Du kan endre spesialtastene, tilordne tastatur-

snarveier til menykommandoer i Mac OS X-programmer eller i Finder, og mer.

Slik tilpasser du tastaturet:

1

Velg Apple-menyen () > Systemvalg.

2

Klikk på Tastatur.

3

Klikk på Tastatur eller Tastatursnarveier.

background image

Norsk

23