Apple Wireless Keyboard - Bruke Apple Wireless Keyboard

background image

Bruke Apple
Wireless Keyboard

Tastaturet leveres med to alkaliske AA-batterier installert og
kommuniserer med Macintosh-maskinen ved hjelp av
Bluetooth®-teknologi.

Denne brukerhåndboken viser deg hvordan du klargjør tastaturet, konfigurerer og

bruker tastene og bytter batteriene. Hvis du vil ha mer informasjon om:

 Oppdatering av programvare, leser du side 20.

 Klargjøring av tastaturet med en ny Macintosh-maskin, leser du side 21.

 Hvordan du bytter ut USB-tastaturet med et Apple Wireless Keyboard-tastatur,

leser du side 21.

 Sammenkobling av tastaturet med en annen Macintosh-maskin, leser du side 22.

 Hvordan du bytter ut batteriene, leser du side 24.