Apple Wireless Keyboard - Udskifte et USB-tastatur med et Apple Wireless Keyboard

background image

Udskifte et USB-tastatur med et Apple Wireless Keyboard

Brug det eksisterende USB-tastatur og Bluetooth-indstillingsassistent til at parre

Apple Wireless Keyboard med Mac.

Du kan også bruge disse instruktioner til at indstille det trådløse tastatur med en

bærbar Mac.

Du indstiller det trådløse tastatur på følgende måde:

1

Tryk på og slip afbryderknappen (®) for at tænde det trådløse tastatur.

2

Vælg Apple () > Systemindstillinger, og klik på Tastatur.

3

Klik på “Indstil Bluetooth-tastatur ...” i øverste højre hjørne for at åbne Bluetooth-

indstillingsassistent.

4

Vælg det trådløse tastatur, og følg instruktionerne på skærmen for at parre det

med Mac.

5

Tag USB-tastaturets kabel ud af USB-porten.

background image

Dansk

39