Apple Wireless Keyboard - Tietoja merkkivalosta

background image

Tietoja merkkivalosta

Apple Wireless Keyboard -näppäimistön LED-valo toimii akun merkkivalona ja näp-

päimistön tilan merkkivalona. Kun kytket näppäimistön ensi kertaa päälle, merkkivalo

loistaa tasaisesti 5 sekuntia. Tämä osoittaa, että paristot tai akut toimivat kunnolla. Jos

näppäimistöä ei ole asetettu pariksi Macille, valo alkaa 5 sekunnin jälkeen vilkkua osoit-

taen, että näppäimistö on etsimistilassa ja valmis muodostamaan parin Macin kanssa.

(Parin muodostaminen tarkoittaa, että näppäimistö ja Mac on yhdistetty langattomasti

toisiinsa ja ne ovat valmiina viestimään keskenään.)

Jos et muodosta paria näppäimistöstä ja Macista 3 minuutin kuluessa, merkkivalo sam-

muu ja näppäimistö sammuu paristojen tai akkujen virran säästämiseksi. Voit kytkeä

näppäimistön uudestaan päälle muodostaaksesi siitä ja Macista parin (katso sivu 29)

painamalla kerran käynnistyskytkintä (®).

Kun parinmuodostus Macin kanssa on onnistunut, merkkivalo palaa tasaisesti 3 sekun-

nin ajan ja sammuu sitten. Jos painat käynnistyskytkintä (®) eikä valo syty, paristot on

ehkä vaihdettava tai akut ladattava.

Käynnistys-
kytkin

Merkkivalo

background image

Suomi

29