Apple Wireless Keyboard - Parkoppla tangentbordet med en annan Mac

background image

Parkoppla tangentbordet med en annan Mac

Även om du har ställt in ditt Apple Wireless Keyboard för en Mac kan du ställa in det

igen för en annan Mac. Om den andra datorn finns på minst 10 meters avstånd följer

du anvisningarna på sidan 13 när du parkopplar det.

Om den andra datorn finns inom 10 meters avstånd måste du ta bort den befintliga

parkopplingen innan du parkopplar det med en annan Mac.

Så här tar du bort en parkoppling:

1

På den Mac som tangentbordet är parkopplat med väljer du Apple (

) >

Systeminställningar och klickar sedan på Bluetooth.

2

Markera det trådlösa tangentbordet på vänster sida av Bluetooth-inställningspanelen.

3

Klicka på raderingsknappen (D

) i det nedre vänstra hörnet.

Om du vill parkoppla tangentbordet med den andra Mac-datorn, se ”Ersätta ett USB-

tangentbord med ett Apple Wireless Keyboard” på sidan 13.