Apple Wireless Keyboard - Byta namn på tangentbordet

background image

Byta namn på tangentbordet

Datorn ger automatiskt ett unikt namn till det trådlösa tangentbordet första gången du

parkopplar det. Du kan byta namn på tangentbordet i Bluetooth-inställningarna.

Så här byter du namn på tangentbordet:

1

Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka på Bluetooth.

2

Klicka på popupmenyn med åtgärder (

) i nedre vänstra hörnet och välj Byt namn.

3

Ange ett namn på tangentbordet och klicka på OK.