Apple Wireless Keyboard - Het toetsenbord met een andere Mac koppelen

background image

Het toetsenbord met een andere Mac koppelen

Nadat u het Apple Wireless Keyboard hebt geconfigureerd voor uw Mac, kunt u het

ook voor een andere Mac configureren. Als de andere Mac op meer dan 10 meter

afstand staat, volgt u de koppelingsinstructies op pagina 41.

Als de andere Mac op minder dan 10 meter afstand staat, kunt u het toetsenbord pas

koppelen met deze Mac nadat u de huidige koppeling ongedaan hebt gemaakt.

background image

42

Nederlands

Een koppeling ongedaan maken

1

Kies 'Apple' () > 'Systeemvoorkeuren' op de Mac waarmee het toetsenbord

momenteel is gekoppeld en klik vervolgens op 'Bluetooth'.

2

Selecteer het draadloze toetsenbord links in het Bluetooth-voorkeurenpaneel.

3

Klik op de verwijderknop (D) in de linkerbenedenhoek.

Om het toetsenbord met de andere Mac te koppelen, raadpleegt u “Een USB-

toetsenbord door een Apple Wireless Keyboard vervangen” op pagina 41.