Apple Wireless Keyboard - Een nieuw draadloos toetsenbord en een nieuwe Mac configureren

background image

Een nieuw draadloos toetsenbord en een nieuwe Mac
configureren

Om de Mac te configureren, volgt u de instructies in de gebruikershandleiding die u bij

uw computer hebt ontvangen. Omdat u een draadloos toetsenbord hebt, kunt u de

instructies voor het aansluiten van een USB-toetsenbord overslaan.

Het draadloze toetsenbord met een nieuwe Mac koppelen

1

Druk eenmaal op de aan/uit-knop (®) om het toetsenbord aan te zetten.

2

Zet de Mac aan en volg de aanwijzingen van de configuratie-assistent.

background image

Nederlands

41