Apple Wireless Keyboard - De naam van het toetsenbord wijzigen

background image

De naam van het toetsenbord wijzigen

De Mac geeft het draadloze toetsenbord automatisch een unieke naam wanneer u dit

voor het eerst koppelt. U kunt deze naam wijzigen in de Bluetooth-voorkeuren.

De naam van het toetsenbord wijzigen

1

Kies 'Apple' () > 'Systeemvoorkeuren' en klik vervolgens op 'Bluetooth'.

2

Klik op het taakmenu (

) in de linkerbenedenhoek en kies 'Wijzig naam'.

3

Geef een naam op voor het toetsenbord en klik op 'OK'.