Apple Wireless Keyboard - Informatie over het indicatielampje

background image

Informatie over het indicatielampje

Het led-lampje op het Apple Wireless Keyboard geeft zowel de status van de batterij

als de status van het toetsenbord aan. De eerste keer dat u het toetsenbord aanzet,

brandt het lampje vijf seconden. Dit geeft aan dat de batterijen goed zijn. Als het

toetsenbord niet is gekoppeld met de Mac, gaat het lampje na vijf seconden knipperen

ten teken dat het toetsenbord kan worden gedetecteerd en gereed is om te worden

gekoppeld met de computer ("gekoppeld" betekent dat uw toetsenbord en Mac

draadloos met elkaar zijn verbonden en gereed zijn om met elkaar te communiceren).

Als u het toetsenbord niet binnen drie minuten koppelt met uw Mac, gaan het

indicatielampje en het toetsenbord uit om de batterij te sparen. Druk op de aan/uit-

knop (®) om het toetsenbord opnieuw aan te zetten en koppel het toetsenbord

vervolgens met de Mac (zie pagina 41).

Zodra u het toetsenbord hebt gekoppeld met uw Mac, brandt het indicatielampje

drie seconden, waarna het uitgaat. Als het lampje niet gaat branden wanneer u op

de aan/uit-knop (®) drukt, moet u mogelijk de batterijen vervangen of opladen.

Aan/uit-
schakelaar

Indicatielampje

background image

40

Nederlands