Apple Wireless Keyboard - Oppdatere programvaren

background image

Oppdatere programvaren

Hvis du vil dra nytte av alle tastaturets funksjoner, må du oppdatere Macintosh-

maskinen til Mac OS X versjon 10.5.8 eller nyere og installere den nyeste tastatur-

programvaren.

Hvis du vil oppdatere til den nyeste versjonen av Mac OS X, velger du Apple-menyen

() > Programvareoppdatering fra menylinjen og følger instruksjonene på skjermen.

Når installasjonen er ferdig og du har startet Macintosh-maskinen på nytt, starter du

Programvareoppdatering igjen for å forsikre deg om at alle tilgjengelige oppdateringer

er installert.

Av/på-knapp

Indikatorlys

background image

Norsk

21