Apple Wireless Keyboard - Klargjøre et nytt trådløst tastatur og en ny Macintosh-maskin

background image

Klargjøre et nytt trådløst tastatur og en ny Macintosh-maskin

Klargjør datamaskinen ved å følge instruksjonene i brukerhåndboken som fulgte

med Macintosh-maskinen. Siden du bruker et trådløst tastatur, hopper du over

instruksjonene som handler om hvordan du kobler til et USB-tastatur.

Slik sammenkobler du det trådløse tastaturet med en ny Macintosh-maskin:

1

Trykk på av/på-knappen (®) for å slå på tastaturet.

2

Slå på Macintosh-maskinen, og følg instruksjonene i oppsettassistenten på skjermen.