Apple Wireless Keyboard - Bytte batteriene

background image

Bytte batteriene

Apple Wireless Keyboard leveres med to alkaliske AA-batterier. Du kan bytte dem ut

med alkaliske eller oppladbare AA-batterier eller AA-litiumbatterier.

Viktig:

Oppbevar batteriplassdekslet og batteriene slik at de ikke er tilgjengelige for

små barn.

Slik bytter du ut batteriene:

1

Trykk på av/på-knappen (®) for å slå av tastaturet.

2

Fjern batteriplassdekslet ved hjelp av en mynt.

Batteriplassdeksel

background image

Norsk

25

3

Skyv de to AA-batteriene inn i batteriplassen som vist nedenfor.

4

Sett batteridekslet på plass igjen.

Trykk på av/på-knappen (®) for å sjekke batteristatusen. Hvis indikatorlyset ikke

tennes, er det mulig du trenger nye eller ladde batterier. Du kan kontrollere batteri-

nivået i Tastatur-valgpanelet. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter

på Tastatur. Batterinivået er nede i venstre hjørne.

Spar strøm ved å slå av tastaturet når du ikke bruker det.

Kast batteriene i henhold til miljølover og -retningslinjer der du bor.

ADVARSEL:

Når du bytter batterier, må du bytte alle samtidig. Ikke bruk gamle

batterier sammen med nye batterier eller bland ulike batterityper (bland for

eksempel ikke alkaline-batterier og litiumbatterier). Batterier må aldri åpnes eller

stikkes hull på, settes inn feil vei eller utsettes for flammer, høye temperaturer eller

vann. Oppbevar batteriene på et sted der barn ikke kan få tak i dem.

Sett inn batterier

background image

26

Norsk