Apple Wireless Keyboard - Udskifte batterierne

background image

Udskifte batterierne

Apple Wireless Keyboard leveres med to AA-alkalinebatterier installeret. Du kan

udskifte dem med alkaline- eller litiumbatterier og genopladelige batterier (AA).

Vigtigt:

Hold dækslet til batterirummet og batterierne uden for børns rækkevidde.

Du udskifter batterierne på følgende måde:

1

Tryk på og slip afbryderknappen (®) for at slukke tastaturet.

2

Brug en mønt til at fjerne dækslet over batterirummet.

Dæksel over batterirum

background image

42

Dansk

3

Skub to AA-batterier ind i rummet som vist her.

4

Sæt dækslet på plads igen.

Du kontrollerer batteriernes status ved at trykke på afbryderknappen (®). Hvis

indikatorlampen ikke lyser, skal du måske udskifte batterierne. Du kan kontrollere

batterispændingen i vinduet Tastatur. Vælg Apple () > Systemindstillinger, og klik på

Tastatur. Batteriernes spændingsniveau vises i nederste venstre hjørne.

Spar på batterierne ved at slukke for tastaturet, når du ikke bruger det.

Brugte batterier skal genbruges eller destrueres i henhold til gældende regler.

ADVARSEL:

Når du udskifter batterierne, skal du udskifte dem alle samtidig.

Du skal ikke blande gamle og nye batterier eller bruge forskellige batterityper

sammen (du skal f.eks. ikke blande alkaline- og litiumbatterier). Du må ikke åbne

eller punktere batterierne, installere dem omvendt eller udsætte dem for ild, høje

temperaturer eller vand. Sørg for, at børn ikke får adgang til batterier.

Indsæt batterier

background image

Dansk

43