Apple Wireless Keyboard - Opdatere software

background image

Opdatere software

For at bruge tastaturet og udnytte alle dets funktioner skal du opdatere Mac til

Mac OS X v10.5.8 eller en nyere version og installere den nyeste tastatursoftware.

Du opdaterer til den nyeste version af Mac OS X ved at vælge Apple () >

Softwareopdatering på menulinjen og følge instruktionerne på skærmen. Når

installeringen er færdig, og du har startet Mac igen, skal du bruge Softwareopdatering

igen for at sikre dig, at alle tilgængelige opdateringer er installeret.

Afbryderknap

Indikatorlampe

background image

38

Dansk