Apple Wireless Keyboard - Om indikatorlampen

background image

Om indikatorlampen

Lysdioden på Apple Wireless Keyboard fungerer som batteri- og statusindikator. Første

gang du tænder tastaturet, lyser den i 5 sekunder, hvilket viser, at der er strøm på

batterierne. Efter 5 sekunder begynder den at blinke, hvis tastaturet ikke er parret med

Mac; det betyder, at tastaturet er “synligt” og er klar til at danne par med Mac (parring

betyder, at tastaturet og Mac forbindes trådløst og kan kommunikere med hinanden).

background image

Dansk

37

Hvis du ikke parrer tastaturet med Mac inden for 3 minutter, slukker indikatorlampen

og tastaturet for at spare på batterierne. Tryk på og slip afbryderknappen (®) for at

tænde tastaturet igen, så du kan parre det med Mac (se side 38).

Når du har parret tastaturet med Mac, lyser indikatorlampen i 3 sekunder, hvorefter den

slukkes. Hvis du trykker på afbryderknappen (®), og indikatorlampen ikke tændes, skal

du måske udskifte batterierne.