Apple Wireless Keyboard - Ersätta ett USB-tangentbord med ett Apple Wireless Keyboard

background image

Ersätta ett USB-tangentbord med ett Apple Wireless Keyboard

Använd ditt befintliga USB-tangentbord och Bluetooth Inställningsassistent till att

parkoppla Apple Wireless Keyboard med din Mac.

Du kan också använda de här anvisningarna till att ställa in ditt trådlösa tangentbord

för en bärbar Mac.

Så här ställer du in det trådlösa tangentbordet:

1

Tryck på strömbrytaren (®

) för att slå på det trådlösa tangentbordet.

2

Välj Apple-menyn (

) > Systeminställningar och klicka sedan på Tangentbord.

3

Klicka på ”Ställ in Bluetooth-tangentbord...” i nedre högra hörnet för att öppna

Bluetooth Inställningsassistent.

4

Välj ditt trådlösa tangentbord och följ anvisningarna på skärmen för att parkoppla

det med din Mac.

5

Ta loss USB-tangentbordet från USB-porten.

background image

14

Svenska