Apple Wireless Keyboard - Byta ut batterierna

background image

Byta ut batterierna

Apple Wireless Keyboard levereras med två alkaliska R6-batterier installerade. Du kan

använda alkaliska batterier, litiumbatterier eller uppladdningsbara R6-batterier i

tangentbordet.

Viktigt:

Se till att batteriluckan och batterier är utom räckhåll för små barn.

Så här byter du batterier:

1

Tryck på strömbrytaren (®) för att stänga av tangentbordet.

2

Ta loss batteriluckan med hjälp av ett mynt.

Batterilucka

background image

Svenska

17

3

För in två R6-batterier i batterifacket enligt illustrationen nedan.

4

Sätt tillbaka batteriluckan.

Tryck på strömbrytaren (®) om du vill kontrollera batteristatusen. Om indikatorlampan

inte lyser kanske du behöver nya eller uppladdade batterier. Du kan kontrollera

batterinivån i inställningspanelen Tangentbord. Välj Apple () > Systeminställningar

och klicka på Tangentbord. Batterinivån visas i nedre vänstra hörnet.

Spara på batterierna genom att slå av tangentbordet när du inte använder det.

Lämna uttjänta batterier till återvinning.

VARNING:

När du byter ut batterierna ska du ersätta alla samtidigt.

Blanda inte gamla batterier med nya, eller blanda olika batterityper (blanda inte t.ex.

alkaliska batterier och litiumbatterier). Öppna inte eller punktera batterierna och

installera dem inte åt fel håll. Utsätt dem inte för eld, höga temperaturer eller vatten.

Förvara batterier utom räckhåll för barn.

För in batterier

background image

18

Svenska