Apple Wireless Keyboard - Sammenkoble tastaturet med en annen Macintosh-maskin

background image

Sammenkoble tastaturet med en annen Macintosh-maskin

Når du har klargjort Apple Wireless Keyboard for bruk med en Macintosh-maskin,

kan du klargjøre det for bruk med en annen Macintosh-maskin. Hvis den andre

Macintosh-maskinen er mer enn 10 meter unna, følger du instruksjonene på

side 21 for å sammenkoble tastaturet.

Hvis den andre Macintosh-maskinen er innenfor 10 meter, må du fjerne den eksist-

erende sammenkoblingen før tastaturet sammenkobles med en annen maskin.

Slik fjerner du en sammenkobling:

1

Velg Apple () > Systemvalg på Macintosh-maskinen tastaturet er sammenkoblet med,

og klikk deretter på Bluetooth.

2

Marker det trådløse tastaturet til venstre i Bluetooth-valgpanelet.

3

Klikk på Slett-knappen (D) nede i venstre hjørne.

Hvis du vil sammenkoble tastaturet med den andre Macintosh-maskinen, leser du

«Bytte ut et USB-tastatur med et Apple Wireless Keyboard-tastatur» på side 21.