Apple Wireless Keyboard - Rengjøre tastaturet

background image

Rengjøre tastaturet

Følg disse instruksjonene når du rengjør tastaturet utvendig:
 Ta batteriene ut av tastaturet.

 Bruk en fuktig, myk klut som ikke loer, til å rengjøre tastaturet utvendig. Unngå å få

fukt i åpninger.

 Ikke bruk aerosolspray, løsemidler eller skuremidler.