Apple Wireless Keyboard - Rengøre tastaturet

background image

Rengøre tastaturet

Følg disse retningslinjer ved udvendig rengøring af tastaturet:
 Tag batterierne ud af tastaturet.

 Brug en fugtig, blød, fnugfri klud til at rengøre tastaturet. Undgå, at der kommer

væske ind i eventuelle åbninger.

 Brug ikke aerosolspraydåser, opløsnings- eller slibemidler.