Apple Wireless Keyboard - Paristojen tai akkujen vaihtaminen

background image

Paristojen tai akkujen vaihtaminen:

1

Sammuta näppäimistö painamalla käynnistyskytkintä (®).

2

Avaa paristolokeron kansi käyttäen kolikkoa.

Paristolokeron kansi

background image

34

Suomi

3

Liu'uta kaksi AA-paristoa tai -akkua paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla.

4

Aseta paristolokeron kansi paikalleen.

Voit tarkistaa paristojen tai akkujen tilan painamalla käynnistyskytkintä (®). Jos merkki-

valo ei syty, paristot on ehkä vaihdettava tai akut ladattava. Voit tarkistaa paristojen tai

akkujen varauksen Näppäimistö-asetuksista. Valitse Omenavalikko () > Järjes-

telmäasetukset ja osoita Näppäimistö. Varaustila näkyy vasemmassa alakulmassa.

Voit säästää paristojen tai akkujen virtaa kytkemällä näppäimistön pois päältä aina, kun

et käytä sitä.

Noudata paristojen ja akkujen hävittämisessä paikallisia ympäristölakeja ja ohjeita.

VAROITUS:

Kun vaihdat paristot tai akut, vaihda molemmat kerralla. Älä käytä yhdessä

uusia ja vanhoja paristoja tai akkuja äläkä erityyppisiä paristoja ja akkuja (älä esimer-

kiksi käytä yhdessä alkali- ja litiumparistoja). Älä avaa tai puhko paristoja tai akkuja,

asenna niitä väärin päin tai altista niitä tulelle, korkeille lämpötiloille tai kastumiselle.

Pidä paristot ja akut poissa lasten ulottuvilta.

Aseta paristot tai
akut paikoilleen

background image

Suomi

35