Apple Wireless Keyboard - Näppäimistön asettaminen pariksi eri Macille

background image

Näppäimistön asettaminen pariksi eri Macille

Kun olet ottanut Apple Wireless Keyboard -näppäimistön käyttöön Macin kanssa, voit

ottaa sen käyttöön toisen Macin kanssa. Jos toinen Mac on yli 10 metrin etäisyydellä,

aseta se näppäimistön pariksi noudattaen edellä annettuja ohjeita (sivu 29).

Jos toinen Mac on 10 metrin säteellä, sinun on purettava aikaisempi pari ennen

näppäimistön asettamista toisen Macin pariksi.

Parin purkaminen:

1

Valitse siinä Macissa, jonka pariksi näppäimistö on asetettu, Omenavalikko () >

Järjestelmäasetukset ja osoita Bluetooth.

2

Valitse langaton näppäimistö Bluetooth-asetusten osiossa vasemmalta.

3

Osoita poistopainiketta (D) vasemmassa alakulmassa.

background image

Suomi

31

Katso ohjeet näppäimistön asettamiseen toisen Macin pariksi kohdasta “USB-

näppäimistön korvaaminen Apple Wireless Keyboard -näppäimistöllä” sivulla 29.