Apple Wireless Keyboard - Använda tangentbordet

background image

Använda tangentbordet

Anpassa tangentbordet i inställningspanelen Tangentbord. Du kan ändra

specialtangenter, tilldela kortkommandon till menykommandon i ett Mac OS X-

program eller i Finder och annat.

Så här anpassar du tangentbordet:

1

Välj Apple-menyn (

) > Systeminställningar.

2

Klicka på Tangentbord.

3

Klicka på Tangentbord eller Kortkommandon.

background image

Svenska

15